предпочитание

 • 1предпочитание — сущ., кол во синонимов: 1 • предпочтение (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2предпочитание — същ. преимущество, предимство, привилегия, преднина, първенство, одобрение, избор, желание същ. склонност, слабост …

  Български синонимен речник

 • 3предпочтение — См. важность, достоинство, отличие оказывать предпочтение, отдавать предпочтение... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. предпочтение выбор, избрание; преимущественное право,… …

  Словарь синонимов

 • 4избор — същ. отбор, подбор, отделяне същ. асортимент същ. предпочитание същ. изобилие същ. алтернатива, друга възможност същ. селекция …

  Български синонимен речник

 • 5монопол — същ. привилегия, изключително право, запазено право, патент, запазен периметър същ. преимущество, предимство, предпочитание същ. тръст, концерн, олигархия …

  Български синонимен речник

 • 6предимно — нар. преимуществено, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …

  Български синонимен речник

 • 7предимство — същ. преимущество, приоритет, преднина, превъзходство, надмощие, първенство, предпочитание, привилегия, право, плюс същ. облага, изгода, полза същ. достойнство, качество, свойство същ. вземам връх над същ. изключително право същ …

  Български синонимен речник

 • 8преднина — същ. аванс, надмощие, първенство, превъзходство, предно място същ. предимство, преимущество, предпочитание, привилегия същ. чувство за превъзходство, напереност, фукане …

  Български синонимен речник

 • 9преимуществено — нар. предимно, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …

  Български синонимен речник

 • 10преимущество — същ. предимство, приоритет, преднина, превъзходство, надмощие, първенство, предпочитание, привилегия, право, плюс същ. облага, изгода, полза същ. достойнство, качество, свойство същ. интерес същ. прерогатив същ. вземам вр …

  Български синонимен речник

 • 11привилегия — същ. право, предимство, преимущество, изключително право, запазено право, монопол, патент същ. първенство, преднина същ. предпочитание същ. прерогатив …

  Български синонимен речник

 • 12склонност — същ. наклонност, готовност, съгласие, податливост същ. влечение, призвание, предразположение същ. слабост, страст, порок, краста същ. тенденция, проява същ. апетит, вкус, охота същ. желание, любов …

  Български синонимен речник

 • 13слабост — същ. немощ, липса на сили, безсилие, изнуреност, изтощение, изнемощялост, болнавост, старост, неиздръжливост, кекавост, хилавост същ. вина, грешка, махана същ. наклонност, пристрастеност, страст, влечение, склонност, привързаност, симпатия същ.… …

  Български синонимен речник